WHO/UNICEF 10 pont feltételrendszere

 

1. A kórház rendelkezzen írásos szoptatási irányelvekkel, amelyeket rendszeresen ismertessenek az egészségügyi dolgozókkal.

Az egészségügyi intézmény rendelkezik olyan írásban lefektetett szoptatási irányelvekkel, melyek a feltételrendszer mind a tíz pontjával foglalkoznak és ösztönzik a szoptatást. Az intézményért és/vagy a szülészeti -és újszülöttosztályért felelős főnővér meg tudja mutatni az irányelvek egy példányát és el tudja mondani, hogyan hívják fel a személyzet figyelmét az irányelvekre.

Az irányelvek minden, az anyákat és csecsemőket gondozó dolgozó számára hozzáférhetőek. Az irányelvek az egészségügyi intézményben minden olyan helyen jól láthatóan ki vannak függesztve, ahol anyákat, csecsemőket és/vagy gyermekeket látnak el, különös tekintettel a szülészeti, valamint a csecsemőket ellátó osztályokon, ideértve, ha van ilyen, az újszülött osztályt, a speciális ellátást nyújtó egységet és a terhesgondozó részleget. Az irányelvek a páciensek és a személyzet által leginkább beszélt nyelven vannak kifüggesztve.

2. Minden egészségügyi dolgozó kapjon megfelelő gyakorlati felkészítést az irányelvek alkalmazásához.

A felelős nővér arról számol be, hogy minden olyan egészségügyi dolgozó, akinek valamilyen kapcsolata van az anyákkal és csecsemőkkel, eligazítást kapott a szoptatási irányelvek végrehajtásával kapcsolatban és ismertetni tudja ezt az eligazítást.

A szoptatással és tejelválasztás fenntartásával kapcsolatos oktatási anyag vagy a tanfolyam vázlata betekintésre rendelkezésre áll. Az új dolgozók számára oktatási beosztás készült. Az oktatás legalább 18 órás és legalább 8 lépéssel foglalkozik a 10-ből. A tanfolyam 3 órás felügyelt klinikai gyakorlatot is tartalmaz.

A főnővér arról számol be, hogy minden olyan dolgozó, aki anyákkal és csecsemőkkel foglalkozik, részt vett szoptatási és laktáció menedzsment tanfolyamon, az újonnan felvetteket pedig eligazították és 6 hónapon belül beosztották oktatásban való részvételre. 10 találomra kiválasztott dolgozó legalább 80%-a megerősíti, hogy részt vett a fent leírt oktatáson, ha pedig 6 hónapnál rövidebb ideje van a szülészeti- vagy újszülött osztályon, legalább eligazították. A megkérdezettek 80%-ának 5 szoptatásra vonatkozó kérdésből 4-re helyesen kell válaszolnia.

3. Tájékoztassanak minden várandós anyát a szoptatás előnyeiről és módjáról.

Ha a kórházban terhesgondozó vagy terhespatológia működik, a főnővér arról számol be, hogy az itt gondozás alatt álló terhes nők többsége részt vesz szoptatási tanácsadáson. A szülés előtti felkészítés minimális tartalma írott formában rendelkezésre áll vagy valamelyik vezető dolgozót felkérték ennek elkészítésére. A szülés előtti felkészítés kitér az első 4-6 hónap alatti kizárólagos szoptatás fontosságára, a szoptatás előnyeire és a szoptatás alapvető szabályaira.

10 találomra kiválasztott, az intézményben gondozás alatt álló 32 vagy annál több hetes várandós nő legalább 80%-a megerősíti, hogy megbeszélték vele a szoptatás előnyeit és képes az alábbiak közül legalább kettőt felsorolni:

     Táplálás
     Védő funkció, ideértve a kolosztrum jelentőségét
     Érzelmi kötődés
     A szoptatás előnyei az anya egészsége szempontjából

Ugyanezen várandós nők legalább 80%-a megerősíti, hogy nem volt csoportos felkészítés a csecsemőtápszerek használatáról. Ugyanezen nők az alábbiak közül legalább két témáról tudnak beszélni:

     A rooming-in jelentősége
     Az igény szerinti szoptatás fontossága
     A megfelelő tejmennyiség biztosítása
     Pozició, mellrehelyezés

4. Segítsék hozzá az anyákat, hogy az újszülöttet már a születést követő első félórában a mellükre tehessék.

10 találomra kiválasztott vaginálisan rendben szült anya 80%-a megerősíti, hogy a szülést követő első félórában megkapta csecsemőjét bőrkontaktusra legalább 30 percre és a személyzet valamely tagja felajánlotta, hogy segítséget nyújt a szoptatás megkezdéséhez.

Amennyiben mód van a szülőszobán legfeljebb 10 vaginális szülés megfigyelésére, az ott látottak megerősítik ezt.

5 találomra kiválasztott császármetszéssel szült anya legalább fele megerősíti: legfeljebb 30 perccel azt követően, hogy csecsemőjére reagálni tudott, legalább 30 percre megkapta az újszülöttet bőrkontaktusra és a személyzet valamelyik tagja felajánlotta, hogy segít a szoptatás megkezdésében.

5. Mutassák meg az anyáknak, hogyan kell szoptatni és a tejelválasztást fenntartani, még akkor is, ha valamilyen okból el vannak különítve újszülöttjüktől.

A találomra kiválasztott 15 megszült anya (köztük 5 császáros) legalább 80%-a arról számol be, hogy a személyzet a szülést követő 6 órán belül további segítséget ajánlott fel a szoptatáshoz, valamint megmutatták a fejés módját vagy írásos ismertetőt kaptak arról, hogyan kell fejni, illetve tanácsot kaptak arra nézve, hogy szükség esetén kihez fordulhatnak segítségért. Ugyanazon anyák közül a szoptatók legalább 80%-a helyesen mutatta meg saját újszülöttjével a pozíciót és a mellrehelyezést.

5 találálomra kiválasztott olyan anya közül, akinek a csecsemője speciális ellátásban részesül, legalább 80% arról számol be, hogy segítettek neki a tejelválasztás megindításában, ill gyakori fejéssel történő fenntartásában.

A szülészeti osztályon szolgálatot teljesítő egészségügyi személyzetből 10 találomra kiválasztott személy 80%-a arról számol be, hogy megtanítják az anyákat a helyes pozícióra és mellrehelyezésre, valamint az anyatej kézzel történő fejésének módszerére. Ugyane személyzet 80%-a egy, az osztályon lévő anyával helyesen be tudja mutatni a mellrehelyezés tanítását . Emellett 80%-uk helyesen le tudja írni az anyatej kézzel történő fejési módszerének tanítását.

6. Csak orvosi indikáció esetén kapjon a csecsemő anyatejen kívül más ételt vagy italt.

Legalább két órán keresztül kísérjék figyelemmel a kórteremben az anyákat és a csecsemőket. Ha bármelyik csecsemőt anyatejen kívül más étellel vagy itallal táplálják, kérdezzék meg az anyákat, hogy szoptatnak-e. Olyan szoptatott csecsemő esetében, akit anyatejen kívül más étellel vagy itallal táplálnak, kérjék meg a személyzetet, indokolja meg, hogy miért. Erre az esetek legalább 80%-ában elfogadható indoknak kell fennállnia.

Az intézményben az anyatejen kivül, semmilyen csecsemőétel vagy ital nem reklámozható kitéve vagy kifüggesztve és nem lehet ezekből mintákat adni az anyáknak, a személyzetnek vagy az intézménynek.

Legalább egy órán keresztül figyeljék a személyzetet és a csecsemőket az újszülött osztályon. Ha valamelyik egészséges csecsemőt anyatejen kívül más étellel vagy itallal táplálnak, kérjék meg a személyzetet, idokolja meg, hogy miért. Az esetek legalább 80%-ában elfogadható orvosi indoknak kell fennállnia, kivéve, ha az anya valamilyen, a kórházon kívül álló ok miatt, kifejezetten elutasítja a szoptatást.

Kérdezzenek meg 15 találomra kiválasztott anyát (köztük 5 császárost) a szülészeti osztályon, hogy a kórházban kapott-e csecsemője az anyatejen kívül más ételt vagy italt. Szoptatott csecsemő esetében a főnővérnek vagy más dolgozónak elfogadható orvosi indokot kell adnia arra, hogy miért kaptak e csecsemők más ételt vagy italt.

7. Legyen általános gyakorlat az anya és az újszülött együttes elhelyezése a nap 24 órájában.

A találomra kiválasztott 15 anya (köztük 5 császáros) legalább 80%-a arról számol be: attól kezdve, hogy a szülés után visszakerült szobájába (császáros esetében képes volt csecsemőjére reagálni), a csecsemő vele maradt éjjel-nappal ugyanabban a szobában, kivéve azt a legfeljebb 1-1 órát, melyre a különböző kórházi eljárások miatt van szükség.

10 vaginálisan rendben szült anya legalább 80%-a arról számol be, hogy nem különítették el csecsemőjétől a rooming-in-be kerülés előtt egy óránál hosszabb időre.

A megfigyeléskor az összes rendben szült anyával vele vagy az ágy melletti kosárban van csecsemője, kivéve, ha az újszülött rövid kórházi eljárás vagy indokolt elkülönítés miatt van távol.

8. Ösztönözzék az anyákat, hogy az újszülött igényeinek megfelelően szoptassanak.

15 találomra kiválasztott egészséges újszülöttet szült anya (köztük 5 császáros) közül a szoptatók legalább 80%-a arról számol be, hogy nem korlátozták újszülöttje szoptatásának gyakoriságát vagy időtartamát. Továbbá 15 anya legalább 80%-a arról számol be, hogy azt tanácsolták neki: akkor szoptasson, amikor az újszülött éhes vagy amilyen gyakran a csecsemő szopni akar, és, hogy szoptatás céljából ébresszék fel az újszülöttet, ha túl sokáig alszik vagy, ha az anya emlői túlteltek.

A szülészeti- és újszülöttosztályért felelős nővér megerősíti, hogy nem korlátozzák a szoptatás gyakoriságát és időtartamát.

9. A szoptatott csecsemőnek ne adjanak cumit.

A 15 találomra kiválasztott egészséges újszülöttet szült anya (köztük 5 császáros) közül a szoptatók legalább 80%-a arról számol be, hogy legjobb tudomásuk szerint újszülöttjüket nem táplálták cumisüvegből és azok nem kaptak nyugtatásra cumit.

A szülészeti- és újszülöttosztályért felelős nővér megerősíti, hogy a szoptatott újszülötteket nem táplálják cumisüvegből és nem adnak nekik cumit. A gyermekágyasosztály kétórás megfigyelésekor kettőnél több szoptatott csecsemőnél nem tapasztalták ezek használatát és, ha van ilyen, az egyórás újszülöttosztály megfigyelésekor pedig egyetlen esetben sem.

10. Támogassák a szoptatást segítő anyacsoportok létrehozását és az egészségügyi intézményekből távozó anyákat irányítsák ezekhez.

A 15 találomra kiválasztott anya (köztük 5 császáros) közül a szoptatók legalább 80%-a megerősíti, hogy a kórház érdeklődött arról, hogy mik a csecsemőtáplálásra vonatkozó elképzeléseik az intézményből történő elbocsátásuk után. Legalább egy olyan javaslatot meg tudnak említeni, mely azt szolgálta, hogy amennyiben nincs a családon belül megfelelő segítség, forduljanak egy szoptatást támogató csoporthoz. Esetleg arról számolnak be, hogy szükség esetén a kórház fog segítséget nyújtani a szoptatáshoz.

A szülészeti- és újszülöttosztály felelős nővérének ismeri a kórház körzetében működő, szoptatást támogató csoportokat, és ha vannak ilyenek, meg tudja mondani, az anyák hogyan kerülhetnek kapcsolatba velük (pl. írásos tájékoztató anyagokon keresztül vagy tanácsadás útján). Esetleg olyan támogató rendszert tud megnevezni (gyermekágyasok gondozása, laktációs klinika, családlátogatás, telefonon adott információ, anyacsoportok), amely minden a kórházból elbocsátott anyának segítséget tud nyújtani.